Villkor & Krav

Villkor vi erbjuder dig som budgivare.

Reklamation eller som vi kallar det nöjdkundgaranti.

Du som budgivare har ALLTID full reklamationsrätt på allt du köper genom oss på Containerrally. I första steg erbjuds du 2 månades obligatorisk reklamationsrätt, det betyder att är det fel på varan och dess funktion vid normal användning så SKALL säljande företag ta varan i retur. Har det passerat 2 månader och upp till 6 månader så kan företaget begära in bilder/material samt få en chans att utvärdera objektet innan de godkänner återköp. 6 månader till 3 år så skall säljande företag vara dig behjälplig och måste agera och bistå dig som konsument efter de fått ta del av dokumentation samt inhämta en 3:e parts ord var felet består av.

Villkor

Vi har några få villkor vi vill att du skall uppfylla för att kunna ta del av våra auktioner, först och främst måste du registrera ett konto hos oss. Att registrera ett konto är helt gratis, du gör det enkelt genom att trycka på registrera konto. Var noga med att memorera/skriv ner e-mail och lösenord du anger när du registrerar ditt konto för de behövs när du skall logga in på ditt konto. Var noga med att du fyller i uppgifterna rätt, speciellt e-mail/mobil då denna information används för leveranser av vunna varor. Vi granskar alla registreringar manuellt och ålägger oss rätten att pausa/spärra registrerade konto som icke är ifyllda med komplett information.

Avgifter

Att vara med och bjuda på våra auktioner är helt gratis, vi tar icke heller ut en auktionsavgift/klubbavgift för dig budgivare. Det ända som tillkommer är frakten på varan (mer om detta längre ner), så att vara med och bjuda är helt gratis. När du skapade ditt konto fick du manuellt godkänna att alla bud är bindande och när man vinner en auktion så kommer den skickas ut per automatik. Avgiften på en avbruten auktion är 299:- som faktureras av oss. Samma avgift gäller om du försvårar och förhalar en auktion, då väljer vi att avbryta auktionen och anser då att ni icke fullfört er auktion(mer om detta under regelverket nedan). En annan kostnad som kan förekomma är om man inte tar emot leveransen när den kommer till er, då kommer varan gå i retur till det företaget som levererat din auktionsvinst. När varan anländer i retur så görs en inspektion av varan och är varans skick samma så kommer vi fakturera 299:- för ej fullförd auktion. Samt företaget som levererade varan fakturera er för frakten tur o retur. Kommer varan tillbaka i skadat skick så kommer kunden få betala för varan så får denne i sin hand ta skadan med sitt försäkringbolag och fraktbolag.

Villkor

Att använda vår site och få chansen att vara med och bjuda på våra varor är en unik möjlighet till att göra riktigt stora fynd. Vi kräver att du använder siten så som är brukligt och att du är väl införstådd i de få kraven vi ställer på dig. Vi kommer under inga omständigheter att acceptera ”det visste jag inte” eller ”det har ingen upplyst mig om” eller ”det tänkte jag inte på” eller ”det har jag missat att läsa”. Samma gäller historian att det var inte jag som bjöd då missat att logga ut från mitt konto, det är du som är ansvarig för ditt konto och skall se till att det inte brukas av någon annan.

Betalning

Vi tar helt avstånd från förskottsbetalning vilket samtliga andra auktionssiter arbetar med. Hos oss skickas varan hem till dig och en faktura kommer efter du fått din vara så du har möjlighet att undersöka varan innan betalning. Förutsättning att man skall kunna få varan levererade mot faktura är följande.

  • Svensk medborgare
  • Folkbokföringsadress i Sverige
  • Inga betalningsanmärkningar
  • 18år

Uppfyller man inte ovanstående krav så erbjuds alltid vinnaren att betala vinsten genom Swish i vissa fall kan vi även erbjuda efterkrav, ni betalar då till åkeriet innan varan lämnas av. Du som inte kan faktureras blir kontaktade om Shish alt efterkravs betalning. Vi ålägger oss rätten att inhämta en kreditupplysning på varje budgivare som vinner en auktion, och du som användare har själv kännedom om du klarar kraven ovan, och då kan du förvänta dig hur din vara skall betalas.

Auktionsobjekt

Det är inte vi på Containerrally.se/NLAB som tillhandahåller Objekten som auktioneras ut kommer från olika säljare. Objekten som auktioneras ut kommer från företag i Sverige som valt oss som samarbetspartner, vi har idag ett 20 tal företag som erbjuder sina varor hos oss. När det gäller kontakt var noga med att ni kontaktar rätt säljare av objektet. 

Fraktkostnader

På auktionsprodukter tillkommer alltid frakt om inget annat framgår av auktionstexten, fraktpriset är ALLTID faktiska priser från DHL. Samt i fraktpriset bakas automatiskt fakturavgiften på 49:- in samt aviseringsavgiften på 6:- in och försäkringen. Många auktionssiter hjälper inte till vid postgångens slarv vilket ger säljaren ryggen fri, men hos oss ingår alltid en transportförskring så du kan få fraktsedelsnummer samt även få en ny vara om den skadas uder transport. Denna tjänst är inte värt nått om du inte blir drabbad, men får du en skadad vara så är du glad att vi erbjuder denna i fraktpriset. Så ta detta med dig i åtanke när du ser fraktpriset att inge annat tillkommer och du är fullt försäkrad om det skulle hända nått med ditt gods.

Ångrat köp

Var inte auktionsvinsten som du förväntade dig så har du alltid 14 dagars öppet köp och kan returnera varan tillbaks till berört företag. Var noga med att returnera varan i obrukat skick tillsammans med sin originalkartong. Returfrakten får köparen ombesörja enligt Konsumentverkets krav på distansköp. Kontakta oss så skall vi bistå dig hur returen skall skötas. Har man betalt mot efterkrav har företaget 14 dagar på sig att återbetala för varan efter varan kommit säljaren till handa.

Regelsystemet

§1:00 – Faktura inkasso mm.

Vi eftersträvar att alla som säljer sina varor genom oss skall erbjuda faktura som betalningsalternativ, dock kan det förekomma mindre aktörer som enbart kan leverera via förskottsbetalning alt. postförskott. Men detta skall alltid framgå i objektets text. Vid faktura tillkommer alltid fakturaavgift som bakas in med fraktpriset, just nu är faktura avgiften på 49:-.

§1:01 – Avgift icke fullföljd auktion

Vid auktionsvinst åläggs det på budgivarens ansvar att det budet denne presentera är bindande, väljer budgivaren att inte fullfölja sitt agerande vid bud faktureras 299:- för icke fullföljd auktion. När en budgivare vinner en auktion finns denne registrerad under ditt konto och vunna auktioner.  Samtliga budgivningar loggas med ipnummer så budgivarens historik finns som bevis vid en eventuell tvist. När en faktura ställs på icke avslutad auktion så kan inte budgivaren ångra sig då auktionen makuleras och då kommer auktionsvinsten att ogillas. Budgivarens konto kommer spärras efter 2:e auktionen den icke fullföljt och ny registrering är inte möjligt. Dock om dispyt uppstår på första icke fullföljda auktion så väljer vi att spärra budgivaren direkt. Det är DU som budgivare som skall läsa igenom hur det fungerar och du har även bekräftat detta manuellt när du skapade kontot. Omständigheter som semester och annat bortfall är ingen giltig orsak.

§1:02 – Återköp retur av vara

Som konsument har du alltid 14 dagars öppet köp räknat från dagen du erhöll varan, vill du utnyttja din rätt till detta skall du kontakta oss för att inhämta direktiv hur en retur skall fortlöpa. Returen skall returneras i det skicket du mottog den med intakt originalförpackning. En använd vara anses som begagnad och företaget kan inte erbjuda återköp för begagnad vara, gäller dock inte om varan uppvisar fabrikationsfel då måste expertis rådgöra i fallet. Returen av varan faller på kunden då denne måste returnerar varan och stå för emballering och fraktkostnad. Företaget behöver icke åta sig att boka hämtning eller kostnad för emballage kostnad. Efter varan kommit företaget tillhanda så har denne 14 dagar på sig att erlägga återbetalning alternativ stoppa fakturan.

§1:03 – Efterkrav efter sedvanlig kreditbedömning

När en fullföljd auktionsvinst kommer oss tillhanda förbehåller vi oss rätten att inhämta sedvanlig kreditupplysning från svenskt kreditinstitut alternativ bank. Får vi avslag från berörd part kommer ordern levereras första hand mot förskottsbetalning. Gemene kund är alltid medveten om det inte passerar kreditbedömningen och frågor angående detta får denne ta med berört upplysningsföretag, brev om upplysningen erhålls alltid där kontakt information finns. Vi kan inte avgöra enskilda fall utan vi förlitar oss på svensk kreditupplysning. Varan levereras per automatik från företaget med efterkrav som betalning och de är inte tvungna att upplysa er om detta, det framgår även på orderbekräftelse att varan levereras mot efterkrav. Väljer du att inte betala och hämta ut leveransen så tillkommer en betydande merkostnad och i värsta fall att full betalning kommer bli tvungen att erläggas.  (se även regelkod §1:04)

§1:04 – Frakter och avgifter.

Du som budgivare hålls ansvarig att du inhämtat fraktpriser mm. innan bud läggs, samt att du accepterar fraktkostnaden när du bekräftar din vinst. Anspråk på felaktig frakt kommer under inga omständigheter icke godtas efter varan levererats och budgivaren erhåller varan. I sådana fall ligger det på budgivarens ansvar att returnera varan i det skicket han mottog den (se §1:02) innan köpet kan hävas. Om en auktionsvinst ej tas emot vid utleverans så har företaget rätten att fakturera för frakten x2 tur och retur om varan anländer i det skicket som det skickades. Skulle varan anlända i skadat skick kommer budgivaren faktureras för varans värde + frakter, notera här att varans värde kan var betydligt högra än du ropade in varan för. Då ligger ansvaret på budgivaren att ta skadeanmälan till fraktbolaget och sitt försäkringsbolag. Vi vill understryka att det är du som budgivare som budat hem varan och således du som kommer stå betalningsansvarig om du inte fullföljer avtalet du ingått med företaget genom oss.

§1:05 – Bud är bindande

När du skapade ditt konto och registrerade det så fick du manuellt godkänna att du är medveten att alla bud är bindande. Vi är enormt hårda med detta då en budgivare som inte står för sitt bud fördärvar för andra budgivare som verkligen ville ha varan. Så är du vinnare av en auktion måste den fullföljas annars kommer ni faktureras för ej fullföljd auktion (se §1:01). Det är du som innehavare av kontot som ansvarar för ditt konto och alla bud som läggs från ditt konto är du ytterst ansvarig för. Så vad noga med att logga ut från ditt konto när du lämnar siten.

§1:06 – Kompensations anspråk

När du vinner en vara genom auktion finns inga möjligheter till kompensations anspråk på en levererad vara, det är du själv som lämnat budet vad du vill betala för varan och uppfyller varan icke dina krav så får du åberopa Återköp (se §1:02). Alla försök till kompensation avslås hur ihärdig du månne vill vara. Samma gäller kompensation om du anlitat 3:e part för att installera varan, det är en kostnad du själv bestämt och ett agerande du själv valt.

§1:07 – Samleverans

Då det är olika företag och oftast olika lager som auktionerar ut varor hos oss så kan inte leveranser slåss ihop för leverans. Varje enskilt företag levererar varan så fort de kan och de kan inte uppehålla en leverans för att invänta en annan vara. Så företaget erhåller fritt spelrum att leverera vunnen vara när denne kan, innefattar din bekräftade auktion mer än en vara så skall företagen tillgodo se fraktkostnaden så den ej överstiger det som framgår vid bekräftelse.

Så notera att leveranser kan komma från olika företag vid olika tillfälle.

§1:08 – Leveranstid

Under varje enskild auktion så framgår det tydligt när denne vara kan levereras, oftast är det en vara som är på väg till ett företag och då kan en längre leveranstid förekomma. Men det framgår tydligt i auktionsbeskrivningen när varan anländer företaget. Sen får man beräkna att det kan ta ytterligare ta någon vecka för företaget att leverera varan. Det är budgivarens ansvar att läsa auktionstexten och inhämta leveransstatus. Från respektive objekt. Försening kan förekomma på varor och vi förbehåller oss rätten att kan inte varan levereras 3v efter utsatt tid så har budgivaren rätt att ogilla auktionen så den avbryts utan kostnad. Kompensationsanspråk för försenad vara etc (se §1:06).

§1:09 – Garanti

Samtliga varor som auktioneras ut som ny vara följer med 1års fabrikationsfelsgaranti. Felet som uppkommer på varan måste påvisas att varan hade skadan sedan fabrikations led. Skador som framkommer efter användning måste påvisas att skadan uppkommit från fabrik. Reservdelar och tillbehör till din vara skall tillhandahållas av företaget som leverera varan och de skall vara dig behjälplig. För att en del skall ersättas med en ny så krävs det att den felande delen returneras tillsammans med ett meddelande vad felet är samt vilken vara samt ditt Namn/adress/telefonnummer. Då har företaget 14 dagar på sig att skicka ersättningsdel. Är delen en fabrikationsfels ärende så skickas delen ut gratis om inte så faktureras du för delen. Var noga med att du själv erhåller kompentens innan du brukar varan för att förhindra skador på produkten.

§1:06 – Kompensations anspråk

När du vinner en vara genom auktion finns inga möjligheter till kompensations anspråk på en levererad vara, det är du själv som lämnat budet vad du vill betala för varan och uppfyller varan icke dina krav så får du åberopa Återköp (se §1:02). Alla försök till kompensation avslås hur ihärdig du månne vill vara.

§1:08 – Missbrukande

Om en person skapar ett konto i felaktigt namn eller på något vis försöker vilseleda oss så förbehåller vi oss rätten att upprätta en polisanmälan mot bedrägeri. Varje enskilt IP nummer sparas och att idag 2015 finna förövaren är enormt enkelt. Vi vill upprätthålla en så ren budgivning som möjligt och aktörer som försöker bidra till att detta inte kan skötas kommer polisanmälas och kommun kontaktas både konsumentvägledare samt socialtjänst.

§1:09 – Adressändring och modifiering av enskilt konto.

Vi kommer inte godta adressändringar efter en registrering gjorts och annorlunda leveransadresser än folkbokföringsadressen. När ni registrerat ett konto så är det de uppgifterna som gäller samt leverans till er folkbokföringsadress. Vill ni åberopa att göra adressändring så får vi kika på möjligheten att radera ert konto så ni kan skapa ett nytt som vi får granska manuellt.

§1:10 – Krav från oss.

Det vi lägger ner mest energi på är att återskapa en auktionssite med enbart äkta budgivare, många anser att våra krav ovan är hårda och orättvisa. De som tycker detta kanske skall rannsaka sig själv och ställa frågan, är jag en seriös budgivare? För av de kraven vi spaltat upp så är det självklart för den äkta budgivaren. Ju renare spel vi kan erbjuda dig ju roligare blir denna site. Innan ett företag får börja auktionera ut sina varor hos oss så går vi grundligt igenom vad som krävs av dem. Att de kan upprätthålla en bra vara som de kan tillgodose reservdelar till samt att de följer Konsumentverkets föreskrifter, och de mest viktiga att de kan leverera varan till det klubbade priset. För även om en vara går för 10:- så skall och måste varan levereras till den budgivaren. Så kraven vi har på företagen och dess produkter är hårda och vi har själv sett varorna och testat dem. Så tycker du som budgivare att våra krav och villkor är lustiga så skall du bläddra vidare till någon annan auktionssite, vi har valt att vara med dig hela vägen och hjälpa dig och inte strunta i dig när du har vunnit.

Ovanstående regler är för att förtydliga för er som inte förstår innebörden med en auktion och att man gör rätt för sig. Till normalanvändaren så kan vi sammanfatta det så här. Skapa konto – ge dig in i budgivningen – bekräfta din vinst – få den levererad – testa den innan betalning – är du nöjd betalar du den – är du inte nöjd returnerar du den.

Nedan finns en Lathund vad Konsumentlagen säger.

Fel på varan
En vara kan vara felaktig på olika sätt. Det är till exempel fel på varan om den inte är på det sätt som säljaren och köparen har kommit överens om, till exempel när det gäller varans egenskaper och skick inte kan användas till det den är avsedd för inte motsvarar vad köparen rimligen kan förvänta sig inte är på det sätt som reklamen lovat inte är på det sätt som säljaren påstått inte säljs med de anvisningar som behövs för till exempel användning och installation.
Säljaren är ansvarig för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare.
Fel som visar sig inom sex månader från köpet anses vara fel som fanns när varan såldes, om säljaren inte kan bevisa annat. Om felet visar sig senare är det köparen som ska bevisa att felet fanns när varan såldes. Det är inte fel på varan om den blivit sämre på grund av en olyckshändelse, vanvård eller onormal användning.

Reklamation / klaga på varan
Köparen måste reklamera, det vill säga klaga
på varan till säljaren, för att ha rätt till en reparation, ny vara eller någon annan åtgärd. Köparen ska meddela säljaren att det är fel på varan och vad som är fel. Reklamationen ska göras inom skälig tid från det att köparen upptäckt felet. Inom två månader är alltid skälig tid. En reklamation ska göras senast tre år från försäljningstillfället. Köparen ska bevisa att varan är köpt hos säljaren, när varan köptes och till vilket pris. Köparen bör visa kvitto men till exempel ett kontoutdrag eller en kontokortsslip kan också fungera som bevis. Tänk på att kvittot från butiken bör hålla i tre år. Köparen kan alltid reklamera direkt till säljaren och ska inte hänvisas vidare till leverantör eller tillverkare.

Köparens rättigheter
När det är fel på varan har köparen rätt till någon av följande åtgärder.
Avhjälpande – reparation utan kostnad för köparen inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Säljaren bör erbjuda en ersättningsvara om reparationen tar lång tid. Om säljaren inte avhjälper felet kan köparen få ersättning för att själv ordna med reparation.
Omleverans – köparen får en ny, likvärdig vara utan kostnad. Tänk på att även reavaror omfattas. Huvudregeln är att köparen har rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans om valet inte orsakar säljaren oskälig kostnad.
Prisavdrag – köparen får en ersättning som motsvarar skillnaden mellan den felaktiga varans värde och en ny, felfri varas värde.
Hävning – köpet går tillbaka. Säljaren får tillbaka varan och köparen får tillbaka pengarna. Om köparen har haft nytta av
varan har säljaren rätt att göra ett avdrag för nyttan. Köparen har samtidigt rätt till ränta på pengarna säljaren betalar tillbaka. Räntan ska räknas från dagen då betalningen gjordes. För att köpet ska hävas krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen.
Dröjsmål – försenad leverans.Om en säljare levererar en vara för sent eller inte levererar varan alls, är säljaren i dröjsmål med leveransen. Köparen har då rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för varan kräva att säljaren slutför köpet och levererar varan. Säljaren behöver inte leverera varan om det finns något som förhindrar leveransen som säljaren inte har möjlighet att lösa. häva köpet om dröjsmålet är av så kallad väsentlig betydelse. Köparen kan även häva köpet om han eller hon redan innan köpet har meddelat säljaren att leveransen måste ske senast en viss dag för att köpet ska genomföras.
Skadestånd Om köparen har förlorat pengar på grund av en felaktig vara eller sen leverans kan köparen ha rätt till skadestånd av säljaren. Skadeståndet kan kombineras med annat som köparen har rätt till, till exempel en ny vara eller reparation. Skadeståndet ska ersätta utgifter, inkomstförluster, prisskillnad vid ersättningsköp och skador som den felaktiga varan orsakat på annan egendom som tillhör köparen. Ett exempel på utgift är kostnad för resor. Köparen måste alltid hålla nere sina kostnader.
Avbeställd vara Köparen har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats men säljaren har rätt till ersättning för kostnader som säljaren har haft innan varan avbeställdes.
Begagnade varor Säljaren ansvarar för att informera köparen om varans kvalitet. När det gäller en begagnad vara får köparen acceptera att den kan ha vissa brister utan att vara felaktig enligt lagen. Men om varan har fel som säljaren inte informerat om eller som köparen inte kunnat upptäcka vid köpet ska säljaren åtgärda felet eller ge köparen prisavdrag.
Garanti Att lämna garanti på en vara är frivilligt från säljaren. Garantin innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid. Garanti­ tiden påverkar inte reklamationstiden som
alltid är tre år. Garantin ska innehålla tydlig information på svenska, om garantins innehåll. Den ska också ha information om hur köparen kan använda garantin och om att köparens rättigheter enligt lag inte påverkas. Garantin ska lämnas i läsbar och varaktig form, till exempel på papper eller via e­post. Om ett fel visar sig under garantitiden är det säljarens ansvar att bevisa att felet beror på köparens hantering av varan.

Öppet köp och bytesrätt
Öppet köp och bytesrätt är frivilliga löften från säljaren. Om säljaren lämnat öppet köp har köparen rätt att lämna tillbaka varan och få tillbaka pengarna utan att ge något skäl. Bytesrätt innebär att köparen inom en bestämd tid kan lämna tillbaka en vara och i stället få en annan vara eller ett tillgodokvitto. Tänk på att det tydligt ska framgå vad som gäller. Till exempel
att butiken använder öppet köp eller bytesrätt inom vilken tid varan måste lämnas tillbaka, att kvitto ska visas upp och om varan ska vara oanvänd vilka varor som inte omfattas av öppet köp eller bytesrätt.
Skriv på kvittot hur länge öppet köp eller bytesrätt gäller och gärna att kvittot ska uppvisas om varan lämnas tillbaka.

Tillgodokvitto
Ett tillgodokvitto kan lämnas vid byte av en felfri vara, men inte vid reklamation. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodokvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om information om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisationsnummer hur länge tillgodokvittot gäller att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken. 

Ovanstående information återfinns på Konsumentverkets hemsida